A A A

Dla drobiu

Sorbix 3D
to naturalny dodatek mineralny na bazie glinokrzemianów-kliloptilolitów o zdolnościach sorpcyjnych przeznaczony do pasz pełnoporcjowych.

Działanie:
  • ogranicza poziom mikotoksyn w paszy;
  • redukuje ilość amoniaku w pomieszczeniach inwentarskich poprzez wiązanie jego cząstek w przewodzie pokarmowym;
  • ogranicza pobudliwość i agresywność zwierząt (dziobanie się drobiu);
  • wzmacnia skorupkę jaj.

 

 
Kreda Pastewna
Węglan wapnia pochodzenia mineralnego.
Naturalny produkt mineralny zawierający 36, 0% Ca w formie naturalnego węglanu wapnia (CaCo), stanowi doskonałe skoncentrowane źródło wapnia i pokrywa w pełni zapotrzebowanie drobiu na ten składnik, ponieważ 30% Ca występuje w formie przyswajalnej. Stosowanie kredy pastewnej w żywieniu drobiu gwarantuje przede wszystkim tworzenie bardzo dobrych jakościowo skorup jaj tzn. twardych, mocnych i gładkich.