A A A

Efektywne Mikroorganizmy EM™

W 1982 Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyu na Okinawie w Japonii opracował specyficzną kombinację pożytecznych mikroorganizmów występujących w warunkach naturalnych w świecie przyrody.

Mikroorganizmy te cechują wyjątkowe zdolności w zakresie wspomagania, odtwarzania oraz ochrony rozmaitych ekosystemów.

EM™ jest unikalną formułą o działaniu probiotycznym i antyutleniającym.

Odkrywca nazwał tę grupę mikroorganizmów Efektywnymi Mikroorganizmami™, czyli w skrócie EM™.


Zastosowanie kilku wariantów preparatów profesora Higi nazywamy Technologią EM™.

 

Czym jest technologia EM™?

 

EM™ to mieszanka mikroorganizmów tlenowych (potrzebujących dostępu powietrza dla prawidłowego funkcjonowania) i beztlenowych (nie potrzebujących dostępu powietrza do prawidłowego funkcjonowania), które koegzystują w obrębie wspólnej przestrzeni na zasadzie symbiozy.

Żaden z preparatów Technologii Efektywne Mikroorganizmy™ nie zawiera elementów modyfikowanych genetycznie ani chemicznych składników używanych w produkcji nawozów, herbicydów czy pestycydów.

Preparaty EM™ zawierają całkowicie naturalne i stosowane od wieków mikroorganizmy.

 

Skład EM

 

Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu zostały wyodrębnione z natury . Nie poddano ich modyfikacji, ani żadnym innym manipulacjom genetycznym, a ich hodowla i namnażanie prowadzane jest w specjalnych kontrolowanych warunkach.

 

Podstawowa formuła EM™ składa się z trzech grup mikroorganizmów:

Bakterie kwasu mlekowego: istnieje szereg rodzajów bakterii tego typu, które różnią się między sobą efektywnością w zakresie odkażania. Bakterie te spowalniają rozwój bakterii chorobotwórczych i przyspieszają biodegradację substancji organicznych.
Drożdże: wytwarzają substancje przyspieszające wzrost roślin, enzymy, hormony itp.
Ich metabolity są pożywieniem dla innych bakterii , takich jak bakterie kwasu mlekowego i bakterie z rodziny Actinomycetes.
Bakterie fotosyntetyczne: odgrywają wiodącą rolę w procesach biochemicznych EM™.

 

Posiadają one zdolność wytwarzania pożytecznych związków aktywnych biochemicznie w wydzielin korzeni roślin, materii organicznej i/lub toksycznych gazów (np. siarkowodoru) wykorzystując jako źródła energii promieniowanie słoneczne i uwięzione w glebie ciepło. Umożliwiają lepsze wykorzystanie energii słonecznej, albo ujmując to inaczej: usprawniają proces fotosyntezy.

 

Wiele pożytecznych mikroorganizmów jest tradycyjnie używanych do wytwarzania produktów spożywczych, takich jak: mąka, mleko, owoce, warzywa i produkty zbożowe (np. płatki).

Dzięki wykorzystaniu procesu fermentacji powstają nowe produkty o nowych właściwościach, takie jak: chleb na zakwasie, sery żółte, jogurt, wino, kapusta kiszona i alkohole.

 

Wartość i zasada działania EM™

 

Tym , co czyni EM™ niezwykłym jest kombinacja mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych. Mikroorganizmy tlenowe potrzebują do życia tlenu, a organizmom beztlenowym jest on niepotrzebny. Świat naukowy przyjmował za pewnik zasadę, że te dwa rodzaje mikroorganizmów nie mogą funkcjonować wspólnie w tym samym środowisku, ponieważ potrzebują diametralnie różnych warunków dla swojego rozwoju i przetrwania. Jednak w naturze obydwie te grupy występują w glebie.


Przed wynalezieniem Preparatu EM™ zakładano, że mikroorganizmy tlenowe są "dobre" a beztlenowe są "złe" . Taka koncepcja jest jednak błędna.Obydwie grupy zawierają substancje biochemiczne zarówno wywołujące choroby, jak i osłabiające przebieg rozwoju chorób. Efektywne Mikroorganizmy™ zwalczają drobnoustroje wywołujące objawy chorobowe gleby i roślin.


Zarówno mikroorganizmy tlenowe, jak i beztlenowe posiadają wspólną cechę: zdolność przetwarzania substancji organicznych w antyoksydanty - związki przeciwdziałające procesom utleniania (takim, jakie występują np. podczas korozji metali, oraz gnicia związków organicznych). Z tego względu są bardzo pożyteczne poprzez wspomaganie warunków zdrowotnych gleby, roślin i zwierząt.


W świecie mikroorganizmów istnieją różne grupy obejmujące niewielką grupę dominujących "efektywnych" mikroorganizmów oraz małą grupę dominujących "szkodliwych" mikroorganizmów. Największą grupę stanowią mikroorganizmy- konformiści , które w zależności od rozwoju sytuacji w "mikroświecie" stają się stronnikami jednej z wymienionych wcześniej grup dominujących.

Dwie grupy dominujących mikroorganizmów toczą ze sobą walkę w celu uzyskania dominującej pozycji. Miliony pozostałych mikroorganizmów śledzą wyniki tej walki stojąc na uboczu i obserwując, która grupa odniesie zwycięstwo. Wówczas albo przyłączają się do zwycięzców jako oficjalni sojusznicy, albo przyłączają się do nich udając ich kuzynów.


Szkodliwe mikroorganizmy stanowią w chwili obecnej rosnącą grupę mikroorganizmów glebowych i stanowią duży procent wszystkich mikroorganizmów w glebie. Sytuacja ta jest spowodowana wieloma czynnikami, między innymi długotrwałymi uprawami monokulturowymi , zbyt mało urozmaiconym płodozmianem, zbyt intensywnym nawożeniem nawozami syntetycznymi, stosowaniem w dużych ilościach chemicznych środków ochrony roślin , stosowaniem niewłaściwych metod uprawy gleby, zastosowaniem zbyt ciężkiego sprzętu rolniczego, oraz pozostawieniem powierzchniowej warstwy gleby bez zastosowania metod chroniących ją przed erozją.


Innymi czynnikami wpływającymi na wzrost liczebności szkodliwych mikroorganizmów w glebie są zanieczyszczenia powodowane przez transport drogowy i ścieki asenizacyjne z gospodarstw domowych. Wszystkie wspomniane powyżej czynniki działając łącznie tworzą niesprzyjające warunki dla gleby, jakości żywności, oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Właściwe zastosowanie preparatu EM™ w rolnictwie i uprawie roślin kwiatowych, domach i ogrodach sprawi, że w środowisku naturalnym wzrośnie liczba efektywnych mikroorganizmów.

 

 

 

Wszelkie pytania proszę kierować do doradcy firmy Greenland - autoryzowanego przedstawiciela technologii EM w Polsce

Macieja Czępińskiego nr.tel. 793-796-003