A A A

EM dla domu

Czystość – inne spojrzenie


Pod słowem „czysty” rozumiemy dziś najczęściej „pozbawiony bakterii i innych mikroorganizmów”. Reklama różnych środków do czyszczenia i dezynfekcji każe nam wierzyć, że istnieje rodzaj „idealnej” czystości.

Jest to praktycznie niemożliwe bowiem mikroorganizmy zasiedlają wszelkie powierzchnie tego świata - żyjemy w OCEANIE MIKROORGANIZMÓW. Są wśród nich te szkodliwe jak i te niezbędne dla naszego zdrowia. Silnie działające środki dezynfekujące zabijają „złe bakterie” jak i niestety pożyteczne mikroorganizmy w całym naszym otoczeniu.

Mamy dwie możliwości. Albo pozostawiamy ponowne zasiedlenie wyczyszczonej powierzchni przypadkowi, albo zasiedlimy oczyszczoną powierzchnię wybranymi i przyjaznymi dla życia mikroorganizmami.